Verpleging

Het doel van verpleging is het herstel of het voorkomen van verergering van een aandoening, beperking of handicap.

Onze gediplomeerde verpleegkundige komen bij de u thuis voor o.a.:

  • het controleren van glucosewaardes;
  • wondverzorging; 
  • het inbrengen van een maagsonde of katheter;
  • het geven van een injectie of een infuus;
  • het uitzuigen van tracheacanules;
  • het aansluiten van sondevoeding;
  • het instellen van palliatief beleid op verzoek van de huisarts.