Over 046 Thuiszorg

046 Thuiszorg is een organisatie in de thuiszorg met gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden die in kleine teams bij u thuis zorg verlenen. We hebben als missie om u passende en professionele zorg te geven, waardoor u langer en aangenamer thuis kan blijven wonen. Onze zorgverleners hebben veel persoonlijke aandacht voor u. Wij willen niet dat er steeds iemand anders bij u over de vloer komt, maar dat de zorgverleners voor u vertrouwd zijn. 

Kleinschalige zorg

Persoonlijk contact tussen u en uw zorgverlener vinden wij heel belangrijk.

046 Thuiszorg helpt u de eigen regie over uw leven te houden, zodat u volledig eigen keuzes kunt blijven maken. Samen bekijken we welke zorg u nodig heeft en welk deel u zelfstandig kan blijven doen. Kwaliteit van leven staat voorop. Wij ondersteunen u waar nodig en houden rekening met de beperkingen die u ondervindt.

Voor wie?

De doelgroep van 046 Thuiszorg zijn de mensen die thuis willen blijven:

  • met een chronische aandoening;
  • tijdens revalidatie na een operatie;
  • ondanks fysieke of mentale beperkingen, niet meer alles zelf(standing) kunnen doen;
  • in afwachting van een verhuizing naar een verpleeghuis;
  • in de terminale fase van hun of hun partners leven;
  • en de zorg voor een familielid niet meer kunnen combineren met uw eigen leven.