Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliĆ«nten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. 046 Thuiszorg hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. 046 Thuiszorg  heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.