Individuele begeleiding

046 Thuiszorg kan u praktische en sociale hulp geven zodat u zelfstandig kunt blijven functioneren. 

Individuele begeleiding is een-op-een ondersteuning. De begeleider van 046 Thuiszorg kan u helpen bij het plannen of regelen van de volgende activiteiten:

  • de administratie (overzicht krijgen van facturen, contracten, verzekeringen etc.);
  • het bieden van hulp bij het omgaan met lichamelijke klachten, (coping)
  • woonbegeleiding (denk hierbij aan: het aanleren van huishoudelijke taken);
  • de opvoeding van de kinderen;
  • het indelen van de dag;
  • het leggen van contacten met mensen in de omgeving;
  • het verminderen van gedragsproblemen.

Ook kan de begeleider van 046 Thuiszorg u helpen met het voeren van regie. Dit kan door (met u) gesprekken te voeren met instanties zoals gemeente, wooncorporatie, de huisarts enzovoorts.

Tevens kan de begeleider van 046 Thuiszorg de eventuele mantelzorger instrueren en helpen met het oefenen van bepaalde handelingen of helpen bij het omgaan met de zorgvraag.