Klant worden?

Aanmelden bij ons kunt u telefonisch doen of via de contactpagina op de website.
Nadat we van u de benodigde gegevens ontvangen hebben, zal er met onze wijkverpleegkundige een afspraak gemaakt worden om uw zorgbehoefte vast te stellen. 

Wanneer uw zorgbehoefte vastgesteld en besproken is, geeft u akkoord op de door ons aangeleverde machtiging aanvraag en zorgplan. 
Wij zullen beide documenten opsturen naar uw zorgverzekeraar en gelijktijdig opstarten met de zorgverlening. Deze documenten worden opgestuurd omdat we geen contract hebben met uw zorgverzekering.
Van de zorgverzekeraar ontvangt u een akkoordverklaring.