Persoonlijke verzorging

Onder persoonlijke verzorging wordt verstaan: “de algemene verzorging rondom de dagelijkse handelingen”. Hierbij kunt u denken aan:

  • lichamelijke verzorging;
  • ondersteuning bij het aan- en uitkleden;
  • ondersteuning bij het aan- en uitdoen van een prothese of hoortoestel;
  • hulp bij medicatie;
  • controleren van vitale functies;
  • hulp bij het schoonhouden van sondes en katheters;
  • stomaverzorging.

Daarnaast geeft 046 Thuiszorg duidelijke instructies over deze handelingen en kunnen we manieren aanreiken zodat de u zo zelfstandig mogelijk blijft.